Miljöbilar allt populärare i Dalarna

Försäljningen av miljöbilar i Dalarna ökade med närmare 40 procent under 2007 jämfört med året före. Förra året  uppfyllde 12 procent av alla nya bilar som registrerades här i länet kraven för den statliga miljöbonusen.

Enligt en enkät som energibolaget EON gjort, så är det dock bara hälften av bilhandlarna som anser sig ha tillräckliga kunskaper, för att besvara kundernas frågor om vilken miljöpåverkan som olika bränslealternativ har.