Vänersborg

Fastighetsägare vill stoppa bostadsområde

Ett antal fastighetsägare i Vänersborgs kommun går vidare till regeringen för att stoppa kommunens detaljplan för ett nytt bostadsområde.

Fastighetsägarna är kritiska till att de måste avstå delar av sina fastigheter för att det ska byggas tillfartsvägar till det nya bostadsområdet. Länsstyrelsen ansåg att det allmänna intresset av nya bostäder övervägde de nackdelar som drabbar fastighetsägarna.