Lägergård satsar på gratisplatser

Breviks lägergård på Vikbolandet tar hjälp av donationer från föreningar och fonder för att kunna ta emot fler ungdomar. Efter minskade anslag från kommunerna, satsar man nu på att själva finansiera gratisplatser.

Lägergårdens kolloverksamhet tar emot barn och ungdomar med olika bakgrund, men minskade anslag från kommunen till kolloverksamhet har lett till att färre ungdomar frnå svåra sociala förhållande har kunnat delta.

Nu kommer man att erbjuda 70 gratisplatser som ska fördelas med hjälp av bland annat socialtjänsten, svenska kyrkan och skolsköterskor i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.