SKÅNE

Nya kameror ska få folk att sänka farten

Skåne ska få elva nya trafiksäkerhetskameror i år. Totalt räknar Vägverket med att landets totalt 974 vägkameror ska rädda 20 människoliv.

De elva nya kamerorna i Skåne är en del av totalt 100 nya trafiksäkerhetskameror i landet i år. I Skåne är det väg 13 mellan Ystad och Hörby samt väg 118 mellan Nosaby och Bjärlöv där de elva nya kamerorna ska sättas upp.

Väg 118 har länge varit ett trafikmässigt sorgebarn. I snitt passerar det över 5000 fordon per dygn och trafikolyckorna har varit många under tidigare år.

Enligt vägverket har de hastighetskontroller som gjorts entydigt visat på att bilisterna kör för fort. Och man har försökt att minska medelhastigheten, inte minst förbi kyrkan och skolan Nosaby, men alltså misslyckats. Och här hoppas vägverket att kamerorna ska göra det jobbet.

Vidare så räknar vägverket med att befintliga kameror minskat koldioxidutsläppen med 23 000 ton till följd av att folk kör långsammare.

De nya kamerorna ska installeras efter sommaren och jobbet ska vara klart innan novembers utgång.