Hårdare kontroll av studielån

Studerande ska i fortsättningen kontrolleras hårdare, enligt Centrala studiestödsnämnden, som varje år betalar ut 20 miljarder kronor.

Inkomsterna för halvårsstuderande ska granskas och det blir nya kontroller för de så kallade tilläggslånen som är ett särskilt lån för dem som haft hög lön innan de tog studiemedel.

Dessutom planerar CSN riktade stickprovskontroller mot studerande i både Sverige och utlandet.

Varje år skickar CSN ut återkrav på omkring 280 miljoner kronor.