KATRINEHOLM

Sex nya hastighetskameror i länet

Sörmland får sex nya hastighetskameror. Fem av dem vid Katrineholm. Det är väg 52, mot Vingåker som kommer att utrustas med de flesta av de nya kamerorna.

Anledningen är enligt trafikpolisen Ruben Börjesson, att det blivit mer trafik på vägen de senaste åren, bland annat på grund av Skavsta flygplats. Dessutom är väg 52 den i Sörmland som ur trafiksäkerhetssynpunkt är i störst behov av återgärder, enligt Ruben Börjesson.