Skåne

Djurskydd flyttas till länsstyrelsen

Vid årsskiftet kommer djurskyddskontrollen att flyttas från kommunerna till länstyrelserna. Det är regeringen som lagt ett förslag om att flytta djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna.

– Man utförde två arbeten på samma gång och utförde miljöskyddet samtidigt med djurskyddet, säger Ulf Persson, moderat ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämden i Kristianstad, som är tveksam till nyordningen.

När djurskyddskontrollen flyttar från kommunen blir alltså miljöskyddskontrollerna kvar. Två kontroller som djurskyddsinspektörerna i Kristianstad alltså idag sköter på samma gång, vilket innebär att lantbrukaren bara behöver få ett besök.

Men trots att djurskyddet försvinner kommer båda personerna som idag fungerar som djurskyddsinspektörer att bli kvar i kommunen och arbete med de andra inspektionerna. Anledningen är att man redan idag har dåligt med folk och att det är svårt att få tag ny personal.