Borås

Problem att förstå asylbrev

Trots att Migrationsverket vet om att asylsökande har svårt med språket skickas breven ut på svenska. I Borås har ideella krafter fått rycka in för att täcka upp.

Youseff Bahsoun har tidigare jobbat som arabisk tolk , och till honom vänder sig många oroliga asylsökande som behöver hjälp med att förstå de brev som migrationsverket skickar till dom.

För trots att Migrationsverket vet om att de asylsökande inte förstår språket skrivs breven på svenska.

Stefan Bergman, enhetschef för migrationsverkets mottagningsenhet i Borås, tycker inte att saken är ett stort problem.
Han säger vidare att det finns allt för många olika språk för att man skulle kunna göra översättningar, och att man därför använder svenska i sina kallelser.

Men för de personer som kontaktar Youseff Bahsoun för att de inte förstår, men änså inser är viktiga, är det ett stort problem.

– Jag har mycket kontakt med de här människorna, och de mår jättedåligt av det. Folk har rätt att förstå vad de får för brev. Vi kan inte anklaga dem för att göra fel om de inte förstått, säger Youseff Bahsoun.