Ehsan beställde en dikt:

Ehsan fick ett mail av en hovskald, och beställde i samband med detta en dikt.

denna dikten har sen analyserats av Joy.

Asså... jag vet inte hur mycket jag ska väga in i denna dikten... eller i denna analysen heller...

hur hade du tolkat det?

// ehsan