Länet

Var åttonde nybil - en miljöbil

Försäljningen av miljöbilar ökar i länet. Under förra året uppfyllde 13 procent av alla nya bilar som registrerades i Jämtlands län kriterierna för den statliga miljöbilsbonusen.

Det är en ökning med 21 procent jämfört med 2006. Men bara hälften av bilhandlarna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att besvara kundernas frågor om vilken miljöpåverkan olika bränslealternativ har.

Det visar en enkät bland 100 bilhandlare, bland annat i Jämtlands län, som energiföretaget E.On låtit göra.