OSKARSHAMN

Nya bestämmelser kan stoppa elproduktion

Oskarshamns kärnkraftgrupp överklagar ett beslut som Statens strålskyddsinstitut fattat. Beslutet rör gränsvärden för radioaktiva utsläpp i händelse av störningar eller haverier i ett kärnkraftverk.

OKG hävdar att de nya bestämmelserna, om de blir gällande, sannolikt skulle leda till att driften vid kärnkraftverken, och därmed en stor del av landets elproduktion, skulle upphöra.

Samma överklagande till regeringen har ägarna till Ringhals kärnkraftverk lämnat in.