Fler studenter ska granskas av CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSN, utökar kontrollen av studenter så att tusentals fler kommer att granskas. Kontrollerna ska göras på flera sätt.

Förutom den inkomstkontroll av studenter som görs efter två år ska CSN också börja granska inkomsterna för halvårsstuderande. Vidare blir det nya kontroller för de så kallade tilläggslånen, ett särskilt lån för personer som haft hög lön innan de tog studiemedel.

Dessutom planerar CSN riktade stickprovskontroller mot både dem som studerar i Sverige och utlandsstudenter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Varje år skickar CSN ut återkrav på cirka 280 miljoner kronor. Den totala summa CSN betalar ut till studerande är 20 miljarder kronor.