Ånge

Sex jobb till Fränsta

Fränsta Process-Produkter AB investerar drygt 4 miljoner kronor på att bygga ut och förbättra lokalerna och nyanställer 6 personer.

Företaget arbetar med legotillverkning och prefababrikat i rostfria och syrafasta material för bland annat maskintillverkare, pappersindustrin och kommunala dricksvattenanläggningar.

Länstyrelsen bidrar till investeringen med ca 1,5 miljoner kronor.