DO utreder om Karlskrona diskriminerar

Lärarbristen hindrar barn att få undervisning i sitt modersmål romani. Därför kan Karlskrona kommun vara skyldig till diskriminering.

Modersmålsundervisningen har ställts in både i Karlskrona och Karlshamn på grund av lärarbrist.

Men det hade inte varit godtagbart i andra skolämnen, anser Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Strukturell diskriminering
DO ska därför utreda om Karlskrona och Karlshamns kommuner har gjort sig skyldiga till diskriminering.

– Det är särskilt problematiskt eftersom man ser att de nationella minoritetsspråken är på väg att försvinna, säger Heidi Pikkarainen, projektledare på DO:s granskning av minoritetsspråk.

Romani ett bristspråk
Sveriges Radio Blekinge rapporterade nyligen att Karlskrona och Karlshamn inte kan erbjuda modersmålsundervisning i alla språk – trots att det finns elever som har rätt till det. I Karlskrona är ett av språken romani.

I grundskolan har elever rätt till modersmålsundervisning om språket talas hemma och det finns minst fem elever i kommunen som vill ha undervisningen.

Rätt till sitt språk
Barn med modersmålet romani, samiska, tornedalsfinska, finska eller jiddish har ännu starkare rätt till undervisning.

Dessa språk är Sveriges minoritetsspråk och därför ska kommunerna uppmana eleverna att läsa sitt modersmål. Även om språket inte talas hemma.

– Idag bygger undervisningen mycket på frivilligt engagemang och det är problematiskt. Rätten till sitt modersmål är en kunskapsfråga och borde vara likvärdig med undervisning i till exempel fysik, säger Heidi Pikkarainen.

Språkforskning visar att det är lättare att ta till sig ett nytt språk om man behärskar sitt modersmål.

Therese Jacobsson
therese.jacobsson@sr.se

Kaisa Vuonokari
kaisa.vuonokari@sr.se