Ronehamn

Fiskfabrik överklagar utsläppsbeslut

Företaget Swe-Dan Seafood i Ronehamn på Gotland, går nu vidare till Miljööverdomstolen för att få tillstånd att fortsätta släppa ut avfallsvatten från tillverkningen ute till havs.

Naturvårdsverket anser att utsläppen är skadliga för miljö och hälsa och har sagt nej till fortsatt dispens för utsläppen.

I fredag kom Miljödomstolens beslut att säga nej till företagets överklagandet av Naturvårdsverkets beslut.

Men Swe-Dan Seafoods vd Peter Sjöholm säger att företaget kommer att gå vidare och överklaga beslutet i Miljööverdomstolen.

I väntan på beslutet om Miljöverdomstolem kommer att pröva fallet, fortsätter verksamheten som vanligt på fiskfabriken i Ronehamn.