SOLNA

Solnas skolor kritiseras

Solna kommun får skarp kritik av Skolverket efter en inspektion som genomförts under hösten 2007. Skolverket konstaterar bland annat att många elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

Verket kräver nu att Solna genomför kraftfulla åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten.

Solna måste även vara tydligare när det gäller styrningen mot de nationella målen och stödja det pedagogiska ledarskapet.

Solna kommun har nu tre månader på sig att redovisa vilka åtgärder man vidtagit mot bristerna.