Karlstad

10 miljoner i bidrag till industrispår

Karlstads kommun får statliga pengar för att anlägga ett industrispår i Vålberg. Totalkostnaden beräknas till nästan 24,5 miljoner kronor och Nutek har beslutat att bidra med drygt 10,3 miljoner.

Motiveringen för beslutet är att det är en miljövänlig satsning där trafik överförs från väg till järnväg och att det skapar arbetstillfällen som flera grannkommuner gynnas av.
Meningen är att industrispåret ska ledas en sträcka på 600 meter från den befintliga järnvägen till ett nytt industriområde, där omlastning av gods kan ske för vidare transport på järnväg.