Samiskt kvinnligt företagande stöttas

Det behövs fler samiska kvinnliga företagare och de som finns behöver stöd. Det anser SSR Svenska Samernas Riksförbund som nu har startat ett projekt för de samiska kvinnor som har eller vill bilda företag. Förra veckan samlades kvinnnor i Umeå för att lära sig mer om förädling av renkött.

Ellecarin Blind är projektledare och hon tror att det finns många samiska kvinnor som vill bilda företag. Det är ingen som vet hur många samiska kvinnliga företagare som finns i Sapmi, det samiska området i norra Sverige, men nu ska Ellecarin Blind kartlägga antalet och också ta reda på hur företagarnas villkor ser ut – exempelvis vilka problem de kan ha.

Det är länsstyrelserna i norr som bidrar med pengar till det ettåriga projektet kvinnliga samiska företagare.

Ett kvinnligt nätverk för samiska företagare ska bildas där man kan utbyta erfarenheter och hjälpa varandra.

Det första seminariet i Umeå handlar om att förädla livsmedel.

– Jag tror att det är många samiska kvinnor som arbetar inom rennäringen och vill förädla renköttet själva i ett eget företag och på så sätt få en större del av vinsten som kan stanna i den egna familjen, säger Ellecarin Blind till P4 Västerbotten.