Pensionssystemet

Systemet backade med 82 miljarder 2007

Pensionssystemets samlade överskott har minskat till drygt 18 miljarder kronor. Under 2007 gick systemet back med 82 miljarder, visar årsredovisningen som blev offentlig på måndagen. 2007 är ett sämre år än året före, säger Curt Malmborg, generaldirektör på Försäkringskassan.

– Det viktiga är att ändå konstatera att pensionerna kommer att räknas upp med inkomstindex för att tillgångarna överstiger skulderna. Sedan skulle man kunna önska att överskottet var ännu större.

– Men nu kan vi konstatera att vi har 18 miljarder i överskott och det finns olika förklaringar till att det är så, säger Curt Malmborg.

Den enskilt största förklaringen till att resultatet blev negativt för 2007, minus 82 miljarder, är riksdagens beslut att tillfälligt sänka ersättningen till dem med sjuk- och aktivitetsersättning till 80 procent, säger Curt Malmborg.

– Staten betalade in mindre pengar till personer som har förtidspension. Det var ett politiskt beslut och det förklarar faktiskt halva det negativa resultatet eller 40 miljarder kronor.

Den ökade sysselsättningen har påverkat positivt, mer pengar har kommit in till pensionssystemet i form av avgifter. På minussidan finns medellivslängden som ökat med 13 dagar vilket ökat pensionsskulden med 17 miljarder kronor.

Trots det negativa resultatet för 2007 tror Försäkringskassan på en ljus framtid för pensionssystemet.

– På kort sikt är det sysselsättningen som är viktig, det ser ganska bra ut. Demografin är det som på lång sikt är avgörande. När vi göra våra prognoser ser det alltså bra ut framgent, säger Curt Malmborg.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se