Vägupprop för utveckling i bygden

Ortsbor och näringsidkare vill ha bättre väg mellan Slussfors-Umnäs och Dikanäs. De skriver nu till Vägverket med krav på upprustning.

Den tre mil långa vägen över Morka binder samman E12:an och Sagavägen men är till största delen en dålig grusväg. Att få väg 1093 belagd skulle betyda mycket för turism- , skogs- och rennäringen, tycker folk i trakten.

Representanter för ett 40-tal byalag, näringsidkare och samebyar har därför skrivit ett gemensamt upprop med krav på upprustning.

Målet för uppropet är att Vägverket ska ge upprustningen en hög prioritet på listan över angelägna vägprojekt.