Varberg

Ingen EHEC på gård i Tvååker

De speciella rekommendationer som gällt för den gård i Tvååker som kopplats till fall där människor insjuknat i tarmsjukdomen EHEC upphör nu att gälla. Det meddelar länsveterinären.

Så sent som den sjätte mars togs prover på djurbesättningen och då hittade man ingen EHEC.