Stockholm

Hotfulla elever flyttade från skola

Skyddsombuden på Husbyskolan i nordvästra Stockholm övervägde för några veckor sedan att omedelbart stänga skolan på grund av att en grupp med sju-åtta elever hotat andra och vandaliserat skolan.

Skyddsombuden har också anmält situationen till Arbetsmiljöverket.

- De fallen som är polisanmälda är ju händelser där elever handgripligen gett sig på och slagit lärare, så att de har fått uppsöka läkarvård. En lärare är sjukskriven under hela terminen på grund av de händelser hon varit med om, säger samhällsläraren Karl Hanno.

Det är en liten grupp killar på skolan som har gjort att både elever och lärare känt sig osäkra när de gått i korridorerna.

Situationen blev så allvarlig att skyddsombuden tänkte stänga skolan med omedelbar verkan eftersom skyddsombuden inte längre kunde garantera säkerheten, varken för personal eller för elever.

Anna Söderberg är nytillträdd rektor på Husbyskolan:

- Vi tittar nu på enskilda elevers situation, vi har en kommunikation med föräldrar och jobbar också aktivt i personalgruppen för att se vad som kan göras bättre.

- Det här handlar om en grupp elever som har ställt till med väldigt mycket problem, vad har hänt med dom?

- De har sin undervisning i anslutning till skolan med egna lärare och pedagoger med bättre förutsättningar för att få lära sig och få till de behöver för att få betyg.

- Hur beskriver du läget på skolan idag?

- Det är relativt lugnt och stabilt, men vi har självklart många arbetsuppgifter framför oss. Men jag tycker vi har goda förutsättningar för att lyckas med det.

Maria Blomquist
Maria.blomquist@sr.se