Trafikproblem efter snöfall

Bilar krockade och halkade av vägen. Skolskjutsar ställdes in och skolor stängdes. Vintervädret ställde till med problem i Väst natten till måndagen.

Inga allvarligare olyckor har inrapporterats till polisen, men det blev stora bekymmer ändå. SMHI utfärdade en varning på grund av snöfallet.

På E 45 mellan Lilla Edet och Tösslanda for två lastbilar i diket. På E 6 mellan Stenungsund och Ödsmålsbron blockerades trafiken i norrgående riktning av stillastående lastbilar.

I Vänersborg föll enligt kommunens informationsavdelning tre decimeter snö.

Gatuenheten arbetade hela natten med att röja vägar. Kommunen tvingades också ställa in alla skolskjutsar och skolorna stängdes i Väne Ryr och Rösebo.

Ovädret väntades dra vidare under eftermiddagen.