Ökad risk för bröstcancer vid fetma

Kvinnor med övervikt eller höga blodsockernivåer löper förhöjd risk att utveckla aggressiv bröstcancer. Det visar forskning vid Umeå universitet där man undersökt över 500 kvinnor i länet.

– Det man vet är att vid fetma så får man ökad halt av bland annat insulin och leptin, hormoner som stimulerar tumörtillväxt. Man får även en ökad halt av vissa tillväxtfaktorer som IGF1, insuline growth factor, som också stimulerar tumörtillväxten, säger doktorand Tanja Stocks vid Umeå universitet.

Studien som har har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment, är den första där man studerat hur övervikt och högt blodsocker påverkar risken att få bröstcancer.

Forskarna fann att övervikt och högt blodsocker faktiskt minskade risken att drabbas av ”snällare” tumörer, men att risken för aggressiva tumörer ökade.

Resultaten bygger på data från 561 kvinnor som ingår i Västerbottens hälsoundersökningar. Det handlar dels om kvinnor som fått bröstcancer några år efter hälsoundersökningen, men också om en lika stor kontrollgrupp av friska kvinnor.

Liknande cancersamband för män
Tidigare rön visar att samma faktorer har ett liknande samband med prostatacancer. Män med högt blodsocker löper ökad risk för aggressiv prostatacancer.

Forskargruppen i Umeå har också tidigare påvisat att högt blodsocker ökar den totala cancerrisken, och den risken är störst bland kvinnor.

För att minska risken är råden desamma som för att minska risken för diabetes och hjärt- kärlsjukdomar:

– Att försöka hålla vikten, vara fysiskt aktiv och äta lagom mycket helt enkelt, säger Tanja Stocks, doktorand vid Umeå universitet.

Reporter Peter Öberg