Nässjö

Mål för kommunen att bli helt kvitt oljan

Vi ska bli kvitt vårt oljeberoende i miljöns och ekonomins namn. Det säger man nu i Nässjö, där man arbetar med att tillsätta en kommission med uppdraget att ta fram idéer till hur kommunen ska kunna nå upp till en hållbar utveckling.

Det gäller att säkra elförbrukningen, minska påverkan på klimatet och utveckla ny teknik för den kommissionen för en hållbar utveckling, som ska bildas i Nässjö.

De ska också komma med idéer och kunskap om hur Nässjö kommun ska minska och bli oberoende av det svarta guldet. I kommissionen ska det finnas folk från företag, föreningar, tjänstemän, politiker och från allmänheten

Oljekommissionen väntas formas under sommaren och hösten och komma igång med idéer om hur Nässjö ska kunna komma runt de problem, som finns med fossilt bränsle som olja som används till uppvärmning av hus och drivmedel i bilar och bussar.

För ett par år sedan bildade regeringen en kommission mot oljeberoende, förebilden är också den kommission för hållbar utveckling som bildades i Jönköping i höstas och en kommun helt oberoende av olja är möjlig, enligt Jan Sundman.