Stort överskott i statsfinanserna

Ekonomistyrningsverkets årsredovisning för staten visar på ett överskott på 134 miljarder kronor för de svenska statsfinanserna under förra året. Det är en ökning med 30 miljarder kronor jämfört med år 2006.

Huvudförklaringen till det goda resultatet är ökade skatteintäkter. Till överskottet bidrog också den höjda avgiften i arbetslöshetsförsäkringen.