Vara

Passagerare fast i olycksbuss

En linjebuss med åtta personer i körde i diket strax efter klockan ett på en mindre väg mellan Kvänum och Jung i närheten av E20.
Alla inblandade klarade sig utan skador, men passagerarna kunde inte ta sig ut ur bussen på egen hand.
- Det första räddningstjänsten fick göra var att ta sig in i bussen, säger Ove Karlsson.

Olyckan inträffade 2,5 kilometer från korsningen vid Haralds i Jung, på en mindre väg mot Kvänum. Bussen kanade ner i diekt och hamnade mot en dikeskant som spärrade bussens dörrar.

Räddningsledaren påpekar att det var tur i kombination med bra agerande från föraren som gjorde attt man kunde undvika allvarligare personskador.

Nu kunde istället räddningstjänsten inrikta sig på att få passagerarna, varav flera var barn, ut ur bussen:

- Särskilt för barnen var det en otäck händelse - att vara med om en dikekörning och sedan sitta i en buss som känns som den ska välta, säger Ove Karlsson.