Sundsvall

Personal på Akzo klarade utsläpp

Ett utsläpp på Akzo Nobel i Sundsvall i helgen hade kunnat sluta olyckligt om inte personalen snabbt hade ingripit.

Tack vare personalen - förhindrades att närmare två kubikmeter kemikalier rann ut i anläggningens reningsverk. Utsläppet leddes istället om och samlades istället om i en så kallad utjämningsbassäng.

Provtagningar visar att inget utsläpp nått utanför fabriksområdet - meddelar företaget själva.