västerås

Busstrafiken effektiviseras

Det ska bli smidigare att åka buss i Västerås tätort. Tekniska nämnden arbetar just nu på ett förslag som ska effektivisera lokaltrafikens nät. De första förändringarna kommer att vi kunna se i höstens tidtabell.

- Det ena är linjesträckningar. Vi kommer att titta på om vi kan hitta rätare linjesträckningar, som går där folk bor. Men också att resenärerna får en så attraktiv restid att de väljer att åka buss, säger Thomas Wulcan, chef för tekniska nämnden i Västerås till P4 Västmanland.

- Dels är det en viktig miljösatsning. Dels har vi satsat mycket på biogas, men vi måste också göra satsningar för att göra det attraktivt för folk att välja bussen, fortsätter han.

Dels ska man alltså se över hur busslinjerna är dragna, och dels erbjuds nuvarande Flexlinjen. Den är till för äldre och funktionshindrade som istället för färdtjänsttaxi, kan nyttja lokaltrafik som går nära, eller ända fram dit passageraren ska.

Men vissa hållplatser ska dras in för att minska restiden.

- För en del innebär det självklart en försämring. Men för många som sitter på bussen är det en avsevärd förbättring. Restiderna blir kortare och man tycker att bussen är ett bra komplement som kan användas istället för att ta bilen, säger Thomas Wulcan.