Dalaungdomar nobbar högskola

Andelen elever som inom tre år efter gymnasiet börjar läsa på högskola är i Dalarna 38 procent. Det är lägre än riksgenomsnittet. Det är fler kvinnor och män som börjar läsa på högskola efter gymnaisestudierna. I Dalarna är andelen 44 procent bland kvinnorna och 33 procent bland männen.