Stora förbättringar i särskida ungdomshem

Bland ungdomar som placeras på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem sker stora förbättringar, framför allt inom skola, kriminalitet och missbruk. Det visar en ny studie gjord bland annat i Boden av Umeå Universitet.

Undersökningen omfattar 35 ungdomar inskrivna på institutionerna Björkbackens skol- och behandlingshem i Göteborg, Eken i Uddevalla, Sävastgården i Boden och Vemyra ungdomshem i Sollefteå.

Ungdomarna har både psykiska problem och problem med missbruk. 13 pojkar och 22 flickor har studerats under en treårsperiod utifrån intervjuer och annan data.

I studien framkommer att det sker en stor förbättring på flera livsområden. En positiv förändring kan ses på områden som skola, umgänge, brottslighet, alkoholmissbruk och familjesituation. I undersökningen sågs dock ingen större förändring när det gäller ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se