Piteåadvokat kritiseras

En advokat från Piteå får en erinran från Advokatsamfundets disciplinnämnd för hur han hanterade sitt uppdrag som konkursförvaltare för ett bolag 2003.

Bolagets ägare begärde lönegaranti, men advokaten fattade inte något beslut om den begäran.

Ägaren JO-anmälde advokaten vilket resulterade i kritik från JO och alltså nu även från Advokatsamfundet.