Sveaskog höjer miljöpremien

Miljardmarknaden för trävaror som är miljöcertiferad av FSC fortsätter att utvecklas starkt. Därför höjer nu Sveaskog miljöpremien på FSC-certifierat virke, som företaget köper från svenska skogsägare, med 25 kronor per kubikmeter.