Offer för massakern i Halabja hedrades i Stockholm

Uppemot tusen människor samlades på Sergels torg i Stockholm på söndagen, på 20-årsdagen för massakern i Halabja, där 5 000 kurder dödades i en gasattack genomförd av Saddam Husseins regim.

Krav på att FN ska erkänna den 16 mars som dagen mot massförstörelsevapen restes under minnesceremonin.

Jan Eliasson, som deltog i medlingsarbetet mellan Irak och Iran under 1980-talet, tycker att det är en god tanke:

Reporter: Zana Serin / SR International