KALMAR LÄN

För många träd - inget betesstöd

Många bönder i länet kan bli av med sitt betestöd från EU om de inte rensar markerna från träd.

Från årsskiftet gäller nämligen nya regler som säger att det bara får finnas 50 träd per hektar mark om den ska klassas som betesmark. För Kjell Davidsson, som arrenderar betesmark utanför Vimmerby, betyder det att han måste fråga markägaren innan han börjar avverka.