Måndag 31 mars

10.03 Lars-Erik Larsson: Pastoralsvit (1938).
Kinesiska centralradions folkinstrumentorkester.
Dirgent: Peng Xiu-Wen.
Friendship through music FTM 001. 

10.20 Ton Koopman spelar Buxtehude
på orgeln i Franciskanerkyrkan, Luzern, Schweiz.
-Preludium och fuga D-dur. 5’00
-Passacaglia d-moll. 5’40
-Eine feste Burg ist unser Gott, koralförspel. 3’55

10.35 Thomas Adès: Violinkonsert (2005). 
Anthony Marwood.
Dirigent: Tonsättaren.
Europeiska kammarorkestern. 19’20

10.55 Melody Girls-medley 78-varv.
Busk Margit Jonsson, Kerstin Meyer, Daisy Schörling
Inspelat 1951-1953. Musica A 3298. 

11.15 Felix Mendelssohn: Stråkkvartett nr 2 a-moll. Leipzigkvartetten.  30’45

11.45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr 36 C-dur, ”Linz”. Sveriges Radios Symfoniorkester.
Dirigent: Herbert Blomstedt.  31’35