Nu ska tågtrafiken bli smidigare

Nu ska tågtrafiken mellan Gävle å SUndsvall bli smidigare. Banverket har beslutat att elva nya mötesstationer ska byggas på sträckan. Mötesstationerna byggs för att klara den ständigt ökande trafiken. Totalt kommer det att bli 32 mötesställen på sträckan. Byggstarten är beräknad till år 2003, och allt måste vara klart 2008.