Lyckat Linnéjubileum

När Linnéjubiléet 2007 på länsnivå nu summerats så har förväntningarna från länsledningen överträffats på flera olika sätt.

Bland det mest positiva för länet är den stora uppmärksamhet Linnéjubiléet fått i massmedier både inom landet och utomlands, det säger länsstyrelsens Claes Sjöblom:

-Länet har inte någonsin fått så mycket publicitet och det kommer säkert att bidra till fler turister under de närmaste åren, säger han.

Och Claes Sjöblom tror att ett besöksmål som Råshult med inriktning på natur och kulturhustoria har framtiden för sig:

- Med det allt större intresset för ekologi och klimatförändringar så tror jag att intresset för Linné och Råshult kan hålla i sig, säger Claes Sjöblom.

roger.bergvik@sr.se