Varberg

Pengafördelning till skolor ses över

Det kan bli mer pengar till små skolor, mer makt till rektorerna och en annan fördelning av pengar mellan grundskola och gymnasieskola.

Varbergs Montessoriskola är en av de skolor som har fått ekonomiska problem sedan kommunen införde ett nytt sätt att fördela pengar mellan skolorna.

Huvudprincipen är att det är antalet elever som styr - det kan ge problem för mindre skolor - därför finns en extra peng som går till skolor som i genomsnitt har färre än 15 elever i varje årskull, men bara om skolan ligger på landsbygden.

När Varbergs Montessoriskola träffade skolpolitikern Jörgen Warborn häromdagen, så beslöt han att ta upp frågan till politisk diskussion.

Samtidigt pågår också en utredning som kan leda till en annan fördelning av pengar mellan till exempel grundskola och gymnasieskola i Varberg - och en annan utredning som syftar till att varje rektor får bestämma inte bara över sin personalbudget utan också över kostnaderna för lokaler.