västervik

Miljöförening protesterar mot Holiday Club

Företaget Holiday Clubs planer på en större fritidssatsning i Gertrudsviksområdet i Västervik möter nu ytterligare miljömotstånd. Sedan tidigare har Naturvårdsverket överklagat upphävandet av strandskyddet runt sjön Maren där företaget vill bygga en golfbana.

Nu överklagar även Naturskyddsföreningen i länet att strandskyddet tas bort och motiverar sitt ställningstagande med att det finns en anledning till att vi har strandskydd i landet. Det är för att de här områdena är viktiga ur biologisk synpunkt, med en mångfald av växter och djur, enligt föreningen.