KARLSTAD

Företagare och investerare möts i Karlstad

I slutet på maj kommer företagare och investerare att mötas vid ett evenemang i Karlstad som kallas Eventure.
Bakom arrangemenget står Inova, en stiftelse som ska stimulera det Värmländska företagslivet och som finansieras av bland andra Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads universitet.

Nominera företag kan bland andra de göra som arbetar med företagsutveckling på Inova, på universiteten runt om i landet och på Almi företagspatner, det statliga bolag som ska stimulera utvecklingen av små och medelstora företag.
Anna Lundmark Lundberg är VD på Almi i Värmland som är med och arrangerar Eventure och hon säger att det finns ett stort behov av sådana här initiativ.
Vilka bolag som slutligen kommer att få delta avgörs av en jury bestående av olika investerare och företagare. Det finns inga krav på att det ska finnas värmländska företag representerade, men trots det är Victor Isaksen övertygad om att arrangemanget kommer att vara gynnsamt för det Värmländska näringslivet.