Överklagar uteslutning från värnplikt

Överklagandenämnden för totalförsvaret avslår överklagandet från en man i Göteborg och nekar honom att återgå till sin värnpliktstjänstgöring på en jägarbataljon i Arvidsjaur. Mannen skrev i sitt överklagande att han själv inte vet varför han uteslutits från tjänstgöring, men att det omöjligt kan bero på att han avlossat ett vådaskott vid ett tillfälle. Pliktverket hänvisar i sitt beslut till läkarhandlingar.