STOCKHOLM

Dags för beslut om Bromma

På måndagkvällen väntas Stockholms kommunfullmäktige slutligen ta beslut om framtiden för Brommaflyget. Vid mötet för två veckor sedan sköts det omdebatterade beslutet upp.

Den borgerliga majoriteten har träffat ett nytt 30-årigt avtal med Luftfartsverket, LFV, som driver flyplatsen. Att avtalet sträcker sig så långt fram i tiden motiveras bland annat med att det underlättar arbetet med att förbättra miljön.

Men Jonas Åkerman, som är forskningsledare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH i Stockholm ser inte några omedelbara följder för bullernivåer eller utsläppen från flygplanen i och med det nya avtalet.

- Det sker ju en gradvis förbättring, men det finns ju inga - vad jag kan se - mirakellösningar på det hela, säger han.

Den borgerliga majoriteten vill ha kvar Brommaflyget för att det gynnar resande och näringsliv i Stockholmsregionen. Oppositionen vill i stället lägga ned flygplatsen och bygga bostäder.

Även om LFV, som driver Bromma flygplats, kommer att investera ett antal miljoner i miljöförbättrande åtgärder så sker inga snabba förändringar av flygplanen.

- Det tar ju ett tag att förnya flygplansflottor förstås. Det är ju någonting som flygbolagen ser över hur de kan minska sin bränsleförbrukning, vilket är oerhört intressant naturligtvis för flybolagen, och därmed också så småningom minska utsläppen. Att få ner bullernivåerna och få ner utsläppen från flygplanen är nu väldigt prioriterat ifrån alla flygplanstillverkare. Så på sikt kommer detta att förbättras, men jag kan inte utlova några snabba förändringar där, säger

Jan Lindqvist är informationschef för Bromma flygplats.

För att få en snabbare och mer påtaglig förändring av flygplanens utsläpp så behövs enligt Jonas Åkerman på KTH någon form av avgifter.

- Det är ganska tydligt att det behövs styrmedel som gör att man får ner utsläppen. Idag så betalar ju flyget inga skatter på flygbränslet, varken koldioxidskatt eller moms. Kostar det inget att släppa ut, då kommer man inte att ta till sig tekniken, alltså ny teknik, för den kommer oftast att vara dyrare än den befintliga, säger han.