Borealis inesterar för minskade utsläpp

Petrokemiföretaget Borealis i Stenungsund investerar 180 miljoner kronor för att spara energi och minska sina koldioxidutsläpp.

Bland annat ska ånga och bränngas som tidigare bränts upp användas för att skapa ny elenergi.

Dessutom ska gas från anläggningen som producerar polyetenplast återvinnas för att minska koldioxidutsläppen.