Forserum

Läkare tar över driften av vårdcentralen

Verksamheten på vårdcentralen i Forserum kommer att tas över av läkarna Bernt Svensson och Mikael Procopan från och med den 1 augusti.

Läkarna var de enda som hade lämnat in anbud på att ta över driften av vårdcentralen.

Upphandlingen sträcker sig över minst fyra år och enligt Familjeläkarna i Forserum, som aktiebolaget heter som tar över driften av vårdcentralen i samhället, så ska all den personal som idag arbetar på vårdcentralen erbjudas anställning.

När landstingsledningen frågade personal på fyra av länets vårdcentraler, så var det bara personalen på just Forserums vårdcentral som röstade för en privatisering. Från och med den 1 augusti så är det alltså två läkare, som arbetar på vårdcentralen, som tar över driften.

Läkarna vill nu på att kunna förbättra tillgängligheten och sammanhanget i vården, säger Mikael Procopan, som tillsammans med Bernt Svensson alltså tar över driften på Forserums vårdcentral från den 1 augusti.