Fiskeriverket ger bidrag för foskning om hummer

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil får bidrag av Fiskeriverket för att starta ett forskningsprojekt om hur man kan öka hummerproduktionen.

Forskningsprojektet beräknas hålla på i flera år. Fiskeriverket och EU bidrar med en halv miljon kronor var.