Älvros

Klartecken för jakt på rendräpare

Den ordinarie lodjursjakten har nyss avlysts men nu har Tåssåsens sameby fått tillstånd av Naturvårdsverket att genomföra särskild skyddsjakt på tre lodjur som finns inom samebyns vinterbetesområde i närheten av Älvros.

Lodjuren - en hona och två ungar - har sedan december stört och dödat renar i området och det har fortsatt trots att renhjorden flyttats. Jakten får pågå till och med 10 april.

Enligt den senaste inventeringen har det tillkommit sju nya lodjurskullar inom Tåssåsens område.

Naturvårdsverket menar att lodjuren ställt till med sådan skada att jakten är nödvändig och det finns så pass många lodjur i länet att det inte är någon fara för lodjursstammen.

Enligt länsstyrelsen kan länet ha mellan 22 och 44 nya lodjurskullar varje år. Det senaste inventeringen visar preliminärt på 54 nya lodjurskullar.