LÄNET

Länets kommuner bra på att jobba för barns rättigheter

Kommunerna i Örebro län är bland de flitigaste i landet när det gäller att jobba för barns rättigheter. Örebro, Karlskoga och Degerfors ingår i ett nationellt nätverk för tolv kommuner, där frågan sätts i fokus.

Samordnare för nätverket är Cecilia Ljung som genomfört en undersökning bland små barn, om vad de vill förändra.

Tillsammans med barnombudsmannen har nätverket med 12 kommuner jobbat med att ta reda på vad barn vill förändra, ett så kallat nöjd-barn-index.

4 till 5-åringar har intervjuats och det är väldigt sällsynt att så små barn får säga sitt. Skolbarn på låg-och mellanstadiet har fått fylla i enkäter om sin vardag.

Cecilia Ljung som jobbar som barnkonventionsutvecklare i främst Degerfors och Karlskoga tycker att det blir allt lättare att vinkla om tjänstemäns och politikers glasögon för att de ska saker ur barns perspektiv.