Karlstad

Turerna kring Nöjesfabriken fortsätter

Både Karlstads kommun och fastighetsbolaget Strävan, som äger Nöjesfabriken, överklagar länsstyrelsens beslut den 20 februari om upphävande av tillfälligt bygglov.

Det handlar om att kommunen tidigare beslutat att ge ett tillfälligt bygglov för Nöjesfabriken, men det överklagades av grannar, och länsstyrelsen har genom sitt beslut gett grannarna rätt.
Länsstyrelsen anser att det går inte att meddela tillfälligt bygglov när syftet är att legalisera en verksamhet i väntan på att en ny detaljplan för området ska vinna laga kraft. En grundläggande förutsättning för att bevilja bygglov är tillfällig åtgärd är att verksamheten verkligen är att betrakta som tillfällig, och så är inte fallet enligt länsstyrelsen.
Det beslutet och svaret nöjer vare sig kommunen eller Nöjesfabriken sig med utan har nu överklagat till länsrätten, men båda har begärt anstånd med att få lämna in grunderna till sina överklaganden.
Det tillfälliga bygglovet gavs av kommunen i avvaktan på ett regeringsbeslut när det gäller detaljplanen för Nöjesfabriken, och turerna i detta ärende har under åren varit många.