Så ska räddningstjänsten skyddas mot översvämningar

Efter översvämningen på räddningstjänsten och SOS alarm i Gårda för cirka två veckor sedan, har man bland annat satt upp en provisorisk skyddsvall runt huset.

Mot själva ån är skyddsvallen en meter och 20 centimeter hög. Än så länge beräknas reparationsarbetet för SOS Alarms och Räddningstjänstens lokaler kosta minst 20 miljoner kronor.